W dniu 14 października 2023r. w sektorze Wielkopolska C odbyła się sesja formacyjna  dla Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy Parafii pw. św. Rity w Lusówku, którą odprawił doradca duchowy naszego sektora ks. Michał Nowacki. Podczas wygłoszonego kazania ks. Michał szczególnie podkreślił rolę i znaczenie posług w Ruchu END, dzięki którym możliwy jest wzrost duchowy zarówno małżeństw jak i całej Wspólnoty. Podkreślał, że Ruch duchowości małżeńskiej, jakim jest nasza Wspólnota potrzebuje ciągłego wzrostu, nie może być stagnacji w sferze duchowej, Ruch musi  być ciągle w ruchu. Nie możemy się zatrzymywać, ale cały czas „iść do przodu”, zdążając do celu jakim jest świętość.

Po Mszy Świętej mieliśmy spotkanie, któremu towarzyszyło hasło „przywiezione” z Kolegium Super Regionu „rozważyć aby budować”. Para Odpowiedzialna Sektora przekazała najnowsze informacje dotyczące Super Regionu oraz sektora. Omówiliśmy kwestie organizacyjne, finanse, potrzeby i kierunki rozwoju naszego sektora w najbliższym roku.

Kolejnym punktem programu sesji była konferencja wygłoszona przez Grażynkę i Franciszka Longierów, którzy przedstawili rolę i zadania pary odpowiedzialnej ekipy. Dali bardzo poruszające świadectwo na temat swojego odkrywania czym jest odpowiedzialność w Ruchu END w oparciu o KARTĘ poprzez dogłębne studiowanie jej litery i odkrywanie jej Ducha.

Zachęcamy do odsłuchania całej konferencji po poniższym linkiem.

Konferencja na temat Odpowiedzialności w Ekipach

Rolę i zadania Par Łącznikowych przedstawili Miłka i Andrzej Lubikowie, dzieląc się  refleksjami i spostrzeżeniami ze swojej  3-letniej posługi jako Pary Łącznikowej. Wskazywali w jaki sposób budować wspólnotę i poprzez utrzymywanie łączności i bliskich relacji z ekipami.

Na zakończenie sesji pracowaliśmy w grupach, gdzie mieliśmy do rozwiązania konkretne trudności z jakimi możemy się spotkać na co dzień w naszych ekipach. Dzieląc się swoimi przemyśleniami i refleksjami, próbowaliśmy szukać konkretnych wskazówek jak postąpić w sytuacjach problemowych.

To był owocny czas. Chwała Panu.

(tekst Kasia i Mirek Stolarkowie)