„Gdzie jest wasza wiara” (Łk 8, 25)

W dniach od 8 do 10 listopada 2013 roku w Zduńskiej Woli odbyła się Sesja dla małżeństw END, które pełnią posługi na różnych szczeblach odpowiedzialności. Razem spotkali się członkowie Ekipy Regionu, pary małżeńskie posługujące dla Regionu oraz przedstawiciele Ekip Sektorów. Odbyło się spotkanie Ekipy Regionu, a także wspólne spotkania dla wszystkich przybyłych. Pary Sektorów przedstawiły, jak przebiega życie w poszczególnych Sektorach naszego Regionu Polska. Uczestniczyliśmy również w konferencjach zorganizowanych przez małżeństwa posługujące dla Regionu i Parę Regionu:

  • Orędownicy i Stowarzyszenie Ojca Caffarela – Małgosię i Joachima Grzonka
  • Pilotaż – Helenę i Pawła Kukułowicz
  • Relacja z Międzynarodowego Kolegium w Bordeaux; Dokument Formacja (Formacja Specyficzna) – Lucynę i Krzysztofa Wysockich.

Poznaliśmy „kierunki życia” proponowane dla ekip na ten rok formacyjny. Pracowaliśmy w grupach, szukając odpowiedzi na pytania: W jakich znakach rozpoznajemy obecność Boga w ekipie?; Jakie widzimy niebezpieczeństwa, zagrażające ekipie – od wewnątrz?; „Kim właściwie on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne” – Jaka jest nasza odpowiedź wiary? Wystąpienia mieli także odpowiedzialni za: organizację rekolekcji – Hania i Kazik Breza, stronę internetową i List END – Małgosia i Waldemar Kaduk oraz za sekretariat i dystrybucję materiałów formacyjnych – Michał Mamczarz.

Towarzyszyło nam trzech kapłanów, którzy są doradcami duchowymi: Ekipy Regionu – ks. Wojciech Zyśk, Ekipy Sektora Małopolskiego – ks. Sławomir Knopik SCJ oraz Ekipy Sektora Białoruskiego – ks. Andrzej Sipowicz. Codziennie gromadziliśmy się na Eucharystii. Homilie, które dotyczyły hasła roku, głosił ks. Wojciech. Rano, tradycyjnie, rozpoczynaliśmy dzień modlitwą poranną – Jutrznią. W sobotę wieczorem była Adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdego dnia łączyliśmy się w modlitwie Magnificat z całym Ruchem END.

Małgorzata i Waldemar Kaduk