W dniach 31.08 – 1.09.2013 r. odbyło się w Pszowie na Śląsku, u Sióstr Boromeuszek, coroczne spotkanie modlitewno-formacyjne dla par posługujących w Sektorze Śląskim END. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście małżeństw, które w rozpoczynającym się roku formacyjnym 2013/2014 podjęły lub kontynuują swoją posługę w Ruchu, na czele z Bernadetą i Piotrem Dylami – parą Sektora. Pod przewodnictwem ks. Marka Siedlarczyka z Rybnika (jednego z doradców duchowych), spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i chwili skupienia w kaplicy.

W czasie całego spotkania towarzyszyły nam słowa Chrystusa: „Gdzie jest wasza wiara?”, zaczerpnięte z ewangelii św. Łukasza (Łk8,25). Słowa te są tematem rozważań na nadchodzący rok naszej pracy. Przybliżył je nam, podczas konferencji, ks. Jan Brol – doradca duchowy Ekipy Sektora. Zwrócił uwagę na miejsce Jezusa w naszym życiu, także w kontekście ruchu END. Podczas całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu zastanawialiśmy się, czy jesteśmy gotowi wypłynąć z wiarą na wzburzone wody naszego życia. Czy w sytuacjach kryzysowych z ufnością (ale bez pretensji) powierzamy się Bogu, czy uznajemy prawdę, że Jezus najlepiej wie, po co są burze w naszym życiu i kiedy jest właściwy moment, aby je uciszyć? Adorację poprowadził dla nas ks. Tomasz Nowak. Para Sektora Śląskiego omówiła plan pracy na nowy rok, przypomniała nam treści zawarte w Karcie, którą wszyscy przyjęliśmy, tłumacząc ich rolę i znaczenie dla poszczególnych małżeństw, Ekip oraz  całego Ruchu. Bernadeta i Piotr zachęcali nas gorąco do żywego angażowania się w budowanie ruchu Equipes Notre-Dame i do wzajemnego wspierania się nawzajem w naszych Ekipach, jak również do budowania wspólnoty w ekipie Ekip. Na spotkaniu par łącznikowych z powierzonymi im parami odpowiedzialnymi wspólnie dzieliśmy się naszymi wątpliwościami, trudnościami i doświadczeniami. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach naszych Ekip, zastanawiając się, co możemy poprawić.

Czas wspólnie spędzony z małżeństwami z całego sektora, choć krótki, był dla nas czasem poznania się, budowania więzi i wzajemnego wsparcia. Wspólna Eucharystia oraz modlitwa Magnificat jeszcze bardziej tę więź umocniła i wierzymy, że dodała nam sił do ofiarnego podjęcia naszych zobowiązań na cały rozpoczynający się rok pracy formacyjnej. Z całego serca dziękujemy za to spotkanie, które – czujemy to – zbudowało nas bardzo i prosimy o modlitwę, byśmy się nie poddali w zderzeniu z codziennością.

Agnieszka i Wojciech