logo_orrk

19 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, którego tematem przewodnim było pytanie: Jak podjąć nowy powiew Ducha?Spotkanie rozpoczęło podsumowanie Światowych Dni Młodzieży oraz spotkania z Ojcem św. Franciszkiem. Przewodniczący ORRK o. Adam Szulc SJ podziękował wszystkim ruchom i stowarzyszeniom, gdyż to one stanowiły trzon aktywności podczas ŚDM nie afiszując się przynależnością. Przy okazji o. Adam poinformował, że kolejny synod biskupów zaplanowany na 2018 r. będzie poświęcony młodzieży.

Następnie o. Adam Szulc SJ przedstawił konferencję “Nowe inspiracje do formacji w ruchach”. Między innymi o. Adam przypomniał, że celem formacji jest spotkanie z Bogiem, które prowadzi do zmiany postawy, aby mieć serce jak Ojciec. Formacja otwiera nas na prowadzenie Ducha Św. w kierunku życia Kazaniem na Górze. W swojej pracy prowadzący wyróżnił trzy rodzaje rozwoju duchowego: wzwyż, w głąb i ku światu. Rozwój duchowy wzwyż polega na dążeniu do choć częściowej realizacji ideału, przekraczając swój egoizm. Rozwój duchowy w głąb oznacza radzenie sobie z chorobą, nędzą, słabością, ograniczeniami razem z Panem Bogiem. Idąc razem z Jezusem zanurzeni w naszym ubóstwie uczymy się pokory. Rozwój duchowy ku światu to angażowanie się w czyny, które płyną z miłości. Jest to duchowość Ducha św. otwierająca nas na kreatywność. Reasumując formacja powinna przygotowywać ludzi do bycia świętymi, do życia w Królestwie Bożym, ewentualnie do przeżycia czyśćca. O. Adam Szulc SJ zwrócił również uwagę na to, że wymagania ludzi starszych dotyczące formacji są znacznie większe niż ludzi młodych i w średnim wieku, gdyż formacja powinna przygotować ich do śmierci i życia w Niebie. Dodatkowo o. Adam powiedział, że co raz więcej teologów skłania się do poglądu, że w Niebie będziemy pracować, aby budować Królestwo Niebieskie i pomagać ludziom na ziemi. Jednak praca w Niebie będzie inna niż na ziemi czyli nie będzie wiązało się z nią cierpienie czy dyskomfort, będzie czystą przyjemnością. W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy prelekcji na temat ochrony środowiska w Polsce w odniesieniu do inspiracji Ojca św. Franciszka oraz został omówiony dokument Kongregacji Nauki Wiary “Iuvenescit Ecclesia” czyli “Kościół się odmładza”. W trakcie spotkania w poczet członków został przyjęty “Żywy różaniec”, do którego należy 2 mln osób.

Spotkanie zakończyliśmy Eucharystią oraz odmówieniem w łączności z kościołem w Polsce Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A

imag0773