Z okazji 65 rocznicy ogłoszenia Karty END w dniu 9 grudnia 2012 r. w Łomży odbyło się spotkanie małżeństw z rejonu łomżyńskiego. Nasze świętowanie Karty rozpoczęliśmy o godz. 1200 uczestnicząc w parafialnej Mszy Św. w Katedrze Łomżyńskiej. Mszę Świętą koncelebrowali doradcy duchowi dwóch ekip łomżyńskich ks. Jacek Dąbrowski i o. Sebastian Marcinkowski. Małżeństwa z Ruchu aktywnie włączyły się w liturgię Eucharystii poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu, modlitwę wiernych i niesienie darów. W czasie Mszy Świętej Beata i Andrzej przekazali wiernym ogólne informacje o Equpes Notre Dame i podzielili się krótkim świadectwem bycia w Ruchu.

Następnie, już po pysznym obiedzie i znakomitych deserach, wsłuchiwaliśmy się w słowa Małgosi i Joachima, pierwszej Pary Odpowiedzialnej END Polska. Nasi goście mówili o istocie Sakramentu Małżeństwa, doniosłości odkrycia przez Ojca Caffarela duchowości małżeńskiej i nie tyle ogłoszenia Karty END co jej promulgacji, czyli wdrożenia w życie. Nie tylko przed odpowiedzialnymi ale przed wszystkimi uczestnikami Ruchu stoi wielkie zadanie przestrzegania jego istoty i jego pierwotnego charyzmatu opisanego w Karcie podanej do stosowania 8 grudnia 1947 r.

Małgosia i Joachim podzielili się także z nami swoim doświadczeniem małżeńskim, co było dla nas szczególnie cenne. Na koniec mówili też o byciu w ekipie. Ekipa to szkoła życia chrześcijańskiego, bo uczymy się tam kochać Boga i człowieka. I co ważne, im lepiej przygotujemy się do spotkania tym spotkanie będzie miało lepsze owoce i przyniesie większy wzrost życia chrześcijańskiego.

Po tym wystąpieniu Beata i Andrzej omówili zadania i rolę Pary Informacyjnej, której posługę niedawno przyjęli. Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 40 osób z ekip z Łomży, Grajewa i Zambrowa, zakończyło się w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze, aż trudno było odjeżdżać.

Marzena i Janusz z ekipy zambrowskiej

Galeria zdjęć