Sektor śląski zebrał się 09.12.2017 r. w Rybniku, w parafii p.w. św. Barbary, aby wspólnie świętować 70 rocznicę ogłoszenia naszej reguły – Karty Equipes Notre-Dane. We mszy św. uczestniczyły małżeństwa sektora śląskiego (i nie tylko…) oraz kapłani – doradcy duchowi. W tym dniu poświęcona została nasza nowa, sektorowa ikona Świętej Rodziny.  Nowy obraz Sługi Bożego ks. Henri Caffarel’a, wykonany został przez niepełnosprawnego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Konferencja, którą wygłosił Krzysztof Siudziński, pokazała nam współczesne zagrożenia oraz w jaki sposób Karta pomaga nam je przezwyciężać. Nasze spotkanie zakończyło się wspólnym świętowaniem przy stole.

Gosia i Waldek