W dniach 1-3 sierpnia mieliśmy okazję po raz pierwszy uczestniczyć w Kolegium Super Regionu. Był to dla nas bardzo owocny czas. Mogliśmy dowiedzieć się czym żyją poszczególne regiony, jak się rozwijają.

Wielką wartością Ruchu END jest międzynarodowość, co przy okazji spotkań regionów daje możliwość poznania małżeństw z innych państw, w tym przypadku z Francji i  z Węgier.

Spotkanie odbywało się w bardzo ciekawym miejscu, jakim jest Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. Uwagę naszą przykuła  piękna kaplica i niezwykle oryginalnie zaakcentowany w niej Najświętszy Sakrament w kształcie kuli. W centrum znajduje się Matka Boża, która podtrzymuje Go swoimi rękami tak, jak podtrzymuje i prowadzi nasz Ruch Equipe Notre Dame.

Każdy wyjazd organizowany przez Ruch ubogaca nas i umacnia, niezależnie, czy są to spotkania rekolekcyjne, czy spotkania sektorowe lub regionowe. Organizatorzy spotkań zawsze pamiętają , aby obok porządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem Ruchu , porządkować również sferę naszego ducha. Umacnianiu naszego ducha służyły prócz codziennej Eucharystii , również konferencje oparte na rozważaniach fragmentów  Pisma Świętego wygłoszone przez kapłanów, doradców duchowych ekip.

Dzięki nim wybrzmiało jak ważne jest ćwiczenie się w słuchaniu. Ograniczając swoją chęć mówienia czy ciągłego udowadniania swoich racji dajemy Bogu możliwość mówienia do nas. Nastawieni na słuchanie dajemy też możliwość wypowiedzenia się drugiemu człowiekowi.

Codziennie jesteśmy „ bombardowani” głosami pouczania, krytyki, czy pochwał ze wszystkich stron. Taka jest obecna cywilizacja i ogromną trudnością jest w niej wyciszenie, aby usłyszeć głos Pana czy drugiego człowieka, którego dodatkowo chcemy kształtować według naszych wyobrażeń. Drugi człowiek, niezależnie od tego w jak bliskich z nim relacjach jesteśmy, pozostanie dla nas tajemnicą.  W tej tajemnicy jest głębia Bożego zamysłu , bowiem tylko ten, kto kocha  i postępuje w pokorze, może przybliżyć się do tajemnicy. Wydaje się nam, że powinniśmy się nawzajem rozumieć , ale okazuje się, że musimy się najpierw kochać. Bardziej kochać.

Wielką radością było dla nas na spotkaniu Kolegium Super Regionu pogłębienie swojej wiedzy na temat prężnego rozwoju Ruchu . Zaobserwowaliśmy też jaką ogromną wartością są dla nas kapłani ( przybyło ich wielu ) , którzy umacniają naszą duchowość i jak bardzo my jesteśmy im potrzebni.

Jak wspaniale zostało to przemyślane przez naszego założyciela ks.Caffarela , aby te dwa sakramenty, kapłaństwa i małżeństwa, mogły się nawzajem przenikać i umacniać.

 

                                                                                               Aleksandra i Robert Matusiakowie
Region 1 Sektor Kujawski