Jednak nie zapominajcie, że męka poprzedza zmartwychwstanie, że radość jest owocem krzyża” o. H. Caffarel

Wsparci mocą Ducha Świętego, bądźmy autentycznymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa głosząc światu radosną wieść, że Małżeństwo przez Niego ustanowione jest drogą do miłości, szczęścia i świętości. Ukazujmy, że doświadczając w naszym małżeństwach krzyża, dzięki zaufaniu Bogu, szukaniu Jego woli w życiu i podejmowaniu wysiłków wyrzeczenia przemieniamy nasze życie w znak miłości Boga, który umie wybaczać, pomagać, wymagać i ofiarowywać się bezpowrotnie. Dzięki temu dojrzewamy i świętujemy Zmartwychwstanie.

Serdecznie pozdrawiamy

i łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof Wysoccy