Wielkopostny Dzień Skupienia sektora łódzkiego odbył się 3 marca 2018 r. w Wieluniu. Na spotkanie przybyli małżonkowie z ekip wieluńskich, łódzkich oraz wyjątkowi goście Małgorzata i Joachim Grzonkowie – założyciele Ruchu END w Polsce.

Msza swięta sprawowana przez ks. Zygmunta Wróbla, ks. Marka Plutę i ks. Jarosława Borala, jako fundament dnia zjednoczyła wszystkich wokół Najświętszego Sakramentu budując wspólnotę Naszej Pani.
Kolejnym elementem była droga krzyżowa prowadzona przez wszystkie małżeństwa, a poruszająca tematy związane z zagrożeniami i szansami stawianymi przez życie przed chrześcijanami.

Na zakończenie części modlitewnej wysłuchaliśmy konferencji na temat modlitwy małżeńskiej, osobistej i orędowniczej wygłoszonej przez Małgosię i Joachima.

Agapa, już we wspólnocie z dziećmi, odbyła się w pobliskiej szkole katolickiej, gdzie po ciepłym posiłku w przyjacielskiej atmosferze mieliśmy czas na poznawanie się i pogłębianie więzi.