W sobotę 09 marca 2024 roku Sektor Małopolska A obchodził Wielkopostny Dzień Skupienia. Wydarzenie miało miejsce w Kościele rektoralnym pw. Boskiego Zbawiciela w Krakowie, który jest również domem zakonnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli Salwatorian.
Pierwszym punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Ciało Pańskie wystawił Doradca Duchowy Sektora, o. Ariel Krzywda OFMCap. Od początku oprawę muzyczną zapewniała schola z instrumentami.

Po adoracji miała miejsce Eucharystia, w czasie której kazanie wygłosił ksiądz Piotr. Dotyczyło istoty Eucharystii, czyli Komunii Świętej. Do głównego wniosku – że Eucharystia bez przyjęcia Komunii Świętej jest wybrakowana – byliśmy prowadzeni krok po kroku, przechodząc przez kolejne elementy Mszy Świętej, wchodząc w jej głębię, aby ukazać istotę najważniejszego momentu, czyli Przeistoczenia i Komunii.
W czasie Eucharystii modliliśmy się szczególnie w intencji jednego z małżonków z Sektora, Marka Stawarza, który zmierzał już w swojej ostatniej drodze wprost w kochające ramiona Jezusa Chrystusa. Kilka godzin później Para Sektora rozesłała informację o odejściu Marka do Domu Pana…
Pięknym momentem tuż po Eucharystii było przyjęcie Karty Ekip Notre Dame przez jedno małżeństwo, które uczestniczyło w uroczystości wraz z dziećmi. Ujmującym obrazem było to, jak Tata trzymał jedno z dzieci na rękach, a ono trzymało rodzicom mikrofon. Jedność, współpraca, miłość – obraz chrześcijańskiej rodziny.
W Wielkopostnym Dniu Skupienia brała udział również rodzina obserwująca Ruch – otoczmy ją modlitwą o dobrą decyzję co do przystąpienia do Ruchu!
Po Eucharystii i przyjęciu Karty E.N.D. przez nowe małżeństwo przeszliśmy wszyscy do części konferencyjno-kawiarnianej kompleksu klasztornego. Pomimo tego, że Pan obdarzył nas słoneczną pogodą, było dość zimno i wszyscy cieszyli się na możliwość posiłku i wypicia ciepłego napoju.
Krótka agapa poprzedzała konferencję księdza Stanisławowa. Para Sektora zadbała o możliwość spokojnego udziału w konferencji przez rodziców z małymi dziećmi – miały one zapewnioną profesjonalną opiekę, a patrząc po ilości dzieci było to jak najbardziej uzasadnione.
W trakcie konferencji mogliśmy posłuchać o Eucharystii, o kongresie eucharystycznym właśnie odbywającym się w naszej archidiecezji kongresie eucharystycznym oraz o zmianach, jakie zachodziły w Eucharystii od czasu I soboru watykańskiego do dnia
dzisiejszego.

Po konferencji zostaliśmy podzieleni na grupy mieszane, gdzie rozważaliśmy zagadnienia dotyczące Kongresu Eucharystycznego, za szczególnym uwzględnieniem uczynków miłosierdzia ze względu na miłość do Chrystusa.