W drugą sobotę Wielkiego Postu 24 lutego 2018 roku Region 1 END zjechał na Pola Lednickie by przeżywać Wielkopostny Dzień Skupienia.  Odbywają się tutaj co roku, Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży pod Bramą Rybą. Pola Lednickie, to „pole działania” śp. Ojca Jana Góry-dominikanina, duszpasterza akademickiego, który tutaj jednoczył młodzież.

Wszystkich zziębniętych i utrudzonych drogą witali organizatorzy kawą lub herbatą i „uwalniali” od dzieci, na które czekali opiekunowie.

W obszernej sali przy kaplicy powitali nas Honorata i Sławek Pakułowie, odpowiedzialni za Region 1. Mimo, że byli tacy, którzy przestraszyli się mrozu albo zmogły ich choroby, to dotarli do nas przedstawiciele Sektora Kujawskiego, wysłannicy ekip z okolic Szczecina i z ekipy w Niemczech oraz  oczywiście najliczniejsza grupa z Sektora Wielkopolskiego.

O godz. 10:00 rozpoczęła się konferencja, wygłoszona przez ks. Przemysława Kompfa, doradcy duchowego ekipy Poznań 2, który uzmysłowił nam głębię słów Chrystusa: „… beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Szczególny nacisk położył na słowo „nic”.

O godz. 11:00 rozeszliśmy się „po różnych kątach” całego budynku, by w grupach dyskutować, na podstawie wybranych fragmentów z Pisma Św. o problemach związanych z naszym codziennym życiem małżeńskim.

O godz. 12:15 rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. Rafał Czerniejewski, doradca duchowy Ekipy Regionu 1. Ks. Przemysław wygłosił homilię, w której zobowiązał nas, członków END, byśmy byli „awangardą miłości Boga i bliźniego”.

Oprawę muzyczną całego spotkania zajęli się Maciej Hudziak i Karolina Gębka, wspierani przez grupkę dzieci.

Po uczcie duchowej przyszedł czas na „coś dla ciała”. Mimo 100-osobowego tłumu, każdy mógł się nasycić do woli. Ponownie spotkaliśmy się w sali przy kaplicy, by wysłuchać świadectwa Basi i Aleksandra Szanieckich z ekipy Poznań 4, którzy przez kilka lat pracowali na misjach w Tanzanii.

Nasz Dzień Skupienia zakończyliśmy Drogą Krzyżową, a rozważania do poszczególnych stacji prowadził ks. Przemysław. Być może odbycie tej Drogi na Polach Lednickich byłoby bardziej naturalne, ale z uwagi na mroźny wiatr przeżyliśmy ją w tej samej sali, co poprzednie spotkania.

Na koniec ks. Przemysław pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem byśmy szczęśliwie wrócili do naszych domów i dobrze przeżyli resztę Wielkiego Postu.

Z okien kaplicy można było spojrzeć na Pola Lednickie i grób śp. Ojca Jana Góry, którego duch zapewne czuwał nad naszym spotkaniem.

Bożena i Krzysztof Kurkowiakowie

Ekipa Poznań 2

Zdjęcia z tego wydarzenia zobaczyć możemy pod linkiem: https://photos.google.com/share/AF1QipMHL5C4HkTexR4aU-jGRM3qP1lxkGd4jXm0MFYPzW0SvkRNSaodFFA5_mu5Q03dJw?key=MWc5d3FvVm5KUFNvSFo0S1NhSVVMbHlUbUNfTzBR