9 marca odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Wielkopolska C. Miejscem spotkania był kościół pw. św. Marcina w Dusznikach. Małżonkowie,  wraz ze swoimi dziećmi, w asyście ks. Michała Nowackiego i ks. Stanisława Łopuszańskiego, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, której rozważania oparte były na męce Chrystusa w odniesieniu do drogi jaką mają kroczyć małżonkowie ku świętości, pokonując własne słabości, upadki, egoizm dla Chrystusa.  Dzieci czynnie uczestniczyły w nabożeństwie i niosły, przygotowane wcześniej przez siebie, krzyże. Następnie odbyła się Msza Święta podczas której kazanie wygłosił doradca duchowy sektora. Pod koniec Mszy Św. nastąpiło uroczyste przyjęcie Karty przez małżeństwa, które utworzyły nową ekipę Dąbrówka 2. Kolejnym punktem tego dnia były spotkania w grupach. Po nich odbyła się agapa, na której pojawiła się tradycyjnie zupa i słodki poczęstunek. Na koniec zaprezentowały się ekipy organizujące spotkanie, czyli Wilczyna 1 i Wilczyna 2 oraz nowopowstała ekipa Dąbrówka 2.

Wielkopolski Dzień Skupienia członków E.N.D. niesie w sobie ogromny ładunek treści, a obecność na spotkaniu powiększa jego wartość i znaczenie. Piękny czas refleksji na drodze krzyżowej za sprawą małżonków, którzy napisali rozważania, a także kapłanów Michała i Stanisława sprawujących Eucharystię w naszych intencjach obecnych i nieobecnych. Pragniemy podziękować BOGU i ks. Michałowi za słowo skierowane podczas Liturgii, a ks. Stanisławowi za gościnę. Bycie w E.N.D. zobowiązuje,  a taki dzień skupienia – zatrzymania się przy BOGU i we Wspólnocie bardzo pomaga. Wystarczy być i dzielić się sobą z innymi dlatego bardzo serdecznie pozdrawiamy Małżonków którzy złożyli przyrzeczenie wierności Ruchowi E.N.D. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim pozostałym za dar spotkania.

Nagranie z kazaniem ks. Michała:

 

(tekst: Agnieszka Karge, Grażynka i Franciszek Longierowie, zdjęcia: Marek Szczepaniak, audio: Mirek Stolarek)