W dniu 21 marca 2009 roku w Sektorze Kujawskim przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Skupienia. Odbył się on w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Świeciu n. Wisłą. Gościł nas i otoczył opieką podczas całego dnia proboszcz parafii ks. Roman Zieliński.

Rozpoczęliśmy Eucharystią, którą sprawował wikariusz tutejszej parafii ks. Damian. Na Mszy św. towarzyszyli nam chorzy z pobliskiego szpitala. Następnie wysłuchaliśmy konferencji pary sektora nt. „Małżeństwo uczynić Eucharystią”.

Po obiedzie mieliśmy okazję posłuchać bardzo ciekawej prelekcji dr Dominiki Skrok-Wolskiej nt. „Komunikacja w rodzinie”. Mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością szkół: katolickiej i muzycznej, które działają w budynkach należących do parafii.

Na zakończenie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w krużgankach kościoła, która liczy 28 stacji.