Rozmowa o Ruchu Équipes Notre-Dame w Radiu Profeto.pl

“Zakochaliśmy się w Karcie Équipes Notre-Dame, w tej wolności, w tej świeżości, w tym duchu, który niesie Karta”
Już niedługo 75. rocznica ogłoszenia Karty Équipes Notre-Dame i z tej okazji para informacyjna Sektora Małopolskiego A – Anna i Roman Kobiałkowie gościli w studiu Radia Profeto. Jest to małżeństwo z 40-letnim stażem, siódemką dzieci, którzy są w Ruchu od 20 lat.

 

Rozmowa zaczęła się od historii Ani i Romka i o tym jak trafili na END.
Wychowywałam się w rodzinie komunistycznej, a Romek był z takiej porządnej, konserwatywnej rodziny. I jedna z koleżanek zaprosiła mnie na spotkanie oazowe i tam zobaczyłam mojego męża. Jak tylko go zobaczyłam, wiedziałam, że to jest mój pierwszy i ostatni chłopak. On jeszcze o tym nie wiedział, ale ja już wiedziałam – mówi Ania o momencie pierwszego spotkania z Romkiem. Po czym usłyszeliśmy piękną historię o nawróceniu i budowaniu rodziny na skale, na Bogu. Na tej drodze nasi małżonkowie spotkali odpowiednie osoby.
Ksiądz Stanisław Mieszczak to człowiek, który doprowadził do miejsca, w którym jesteśmy. On nas zaraził miłością do Boga – tak Romek określa pierwszego przewodnika duchowego, który był nim na długo przed przystąpieniem do Ruchu END. Duch Święty chciał, by ksiądz Stanisław był teraz doradcą duchowym ich ekipy.
Kończąc ten etap rozmowy możemy poznać historię pierwszych Ekip na świecie i w Polsce.
Było tylko cztery spotkania i w ciągu tych czterech spotkań, cztery małżeństwa i ojciec Caffarel odczytali charyzmat Ducha Świętego. To był fenomen. Tam był ponoć taki Ogień Boży. To co zostało wypracowane przed wojną, to na tym bazujemy do dzisiaj – mówi Ania o powstaniu Ruchu END.
Ojciec Caffarel razem z grupą założycielską postanowili nadać takie ramy życia duchowego i tak powstała Karta – uzupełnia początek Ruchu Romek.

 

Mieliśmy również okazję porozmawiać z doradcami duchowymi ekip – ks. Adamem Pastorczykiem oraz ks. Gabrielem Pisarkiem.
Jestem przede wszystkim osobą, która sprawia, że te małżeństwa, które się ze sobą spotykają czują się pewnie, szukają takiego potwierdzenia ze strony Kościoła, czy czasami nie błądzą w interpretacji Słowa Bożego – o roli doradcy duchowego w ekipie mówi ks. Adam, który po chwili dodaje, że sam bardzo korzysta przebywając wśród małżeństw.
Potrzebujemy rodzin, potrzebujemy małżeństw i często czujemy się zakłopotani, że rzeczywiście ten Bóg, o którym można mówić dużo i pięknie, w praktyce życia objawia swoją moc.
Obaj duchowni mówili o wzajemnym przenikaniu się sakramentów małżeństwa i kapłaństwa, podkreślając ich wymiar społeczny i wzajemną służbę.
To ogromna radość widząc jak małżonkowie budują jedność, jak ich miłość jest się coraz piękniejsza, silniejsza i towarzyszenie w takim wzroście to wielka radość dla księdza – dodaje ksiądz Gabriel, który jako rekolekcjonista opowiedział o organizowaniu rekolekcji dla małżeństw i rodzin.

 

Ostatnie słowa małżonków dotyczyły siły, którą daje sakrament małżeństwa.

 

Co najważniejsze, żeby zobaczyć moc sakramentu małżeństwa. O tym się nie mówi, to się pomija, a tą mocą można przezwyciężyć wszystko.

 

Rozmowa kończyła się zaproszeniem do wzięcia udziału w przeżywaniu 75. rocznicy ogłoszenia Karty Équipes Notre-Dame, która w tym roku w Małopolsce odbędzie się 10 grudnia w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.

01_Wstęp

 

02_Czym jest wspólnota Équipes Notre-Dame

 

03_Co robi ksiądz w ekipach (ks. Adam Pastorczyk)

 

04_O sakramencie małżeństwa i sakramencie kapłaństwa (ks. Adam Pastorczyk)

 

05_ Kierownictwo duchowe (ks. Gabriel Pisarek)

06_ 75. rocznica ogłoszenia Karty Équipes Notre-Dame

W ostatnią sobotę w Łańcucie odbyła się sesja dla Par Informacyjnych z sektorów Małopolska A i Podkarpacie. W jednodniowym spotkaniu wzięło udział sześć par informacyjnych, które wspólnie modliły się i wysłuchały konferencji o aspektach duchowych, jak i tych bardziej przyziemnych, jakie wynikają z bycia Parą Informacyjną. Sesję poprowadzili Gosia i Paweł z Wrocławia, którzy podkreślali, że funkcja Pary Informacyjnej jest służbą i w duchu służby powinniśmy ją przeżywać. Za perfekcyjną organizację, pyszny obiad i zajęcie się naszymi dziećmi w czasie sesji odpowiadała Para Sektora Podkarpacie, Kinga i Kamil, oraz Siostry Służebniczki, które użyczyły pomieszczeń w swoim przedszkolu w Łańcucie. Całość sesji przebiegła w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, a uczestnicy oprócz słuchania konferencji mieli też za zadanie zaprezentować się na scenie przy zaimprowizowanej ambonie – możliwość sprawdzenia teorii w praktyce była nieoceniona! Ożywiona dyskusja towarzyszyła omawianiu kwestii informowania o Ekipach w duchu Nowej Ewangelizacji – co do metod i sposobów, w szczególności odnośnie szeroko pojętych social mediów. Módlmy się, aby to spotkanie wydało piękne owoce przez najbliższe lata posługi Par Informacyjnych obecnych na nim.

Katarzyna  i Jakub Skowronkowie

Sesja Par Odpowiedzialnych i Par Informacyjnych Sektora Małopolska A

W sobotę, 17 września br., w Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie odbyła się sesja dla Par Odpowiedzialnych i Par Łącznikowych sektora Małopolska A.

W pierwszej części spotkania był czas na modlitwę i zawiązanie wspólnoty – poznanie się par biorących udział w sesji. Następnie Doradca Duchowy Sektora – o. Ariel Krzywda OFM, wygłosił konferencję, której tematem była odpowiedzialność. W dalszej części spotkania swoje wystąpienie miała Para Odpowiedzialna Sektora. Marta i Andrzej Dębowscy rozważali hasło roku formacyjnego “Służyć Maryi” w nawiązaniu do służby, jaką pełnią Pary Łącznikowe i Pary Odpowiedzialne. Sesję zakończyła dyskusja pomiędzy uczestnikami.

fot. Maciej Milc

Rozpoczęcie roku formacyjnego w sektorze Małopolska A

Wydarzenie inaugurujące kolejny rok formacji ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame (END) sektora Małopolska A odbyło się w sobotę 3 września w budynkach WSD Franciszkanów w Krakowie. Uczestnicy- małżeństwa należące do wspólnoty END i sympatycy ruchu – rozpoczęli spotkanie od adoracji Najświętszego Sakramentu w tutejszej kaplicy, a następnie uczestniczyli w Mszy św., którą sprawował o Ariel Krzywda – doradca duchowy wspólnoty.

Nawiązując do czytanej Ewangelii, w której św. Paweł uświadamia młodemu Kościołowi w Koryncie niebezpieczeństwo popadania w zakamuflowaną pychę, o. Ariel poruszył w homilii m.in. kwestię postawy człowieka nawróconego. – Pojawia się wtedy doświadczenie świeżości, głębokiego zapału, wielkiej gorliwości. To piękne odczucia, ale bardzo często, jeśli się ktoś zatrzyma na poziomie tego doświadczenia, przeżywa szybko rozczarowanie – nauczał franciszkanin i dodał: – Bo okazuje się, że rzeczywistość wokół niego nie jest aż tak idealna, jest bardziej szara, pospolita… Franciszkanin przestrzegał przed zachłyśnięciem się osobistym czy wspólnotowym przekonaniem o osiągnięciu doskonałości. I zaznaczył: – Formacja to wysiłek, to praca, to pokorne podążanie za słowami, to uczenie się od Maryi, jak służyć.

Także w czasie konferencji, która odbyła się po Agapie, prowadzący ją o. Ariel Krzywda oraz Marta i Andrzej Dębowscy (para sektora Małopolska A) podkreślali rolę formacji. Nawiązując do przewodniego hasła na rozpoczęty rok: „Służyć na wzór Maryi”, Andrzej Dębowski przekonywał: – Myślę, że cokolwiek by się działo w naszym życiu, jeżeli powierzymy te trudne chwile właśnie przez wstawiennictwo Maryi Panu Bogu, to będziemy zrozumiani i wysłuchani, bo Matka Boża troszczy się o wszystkich. Zachęcał, aby na wzór Maryi, która dostrzegła, że w Kanie Galilejskiej nie mają wina, zauważać to, co nam umyka:
– Poszukajmy w naszym małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, miejscu pracy nierozwiązanego problemu, w którym możemy pomóc. Bądźmy wyczuleni na potrzeby innych. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje zbawienie, ale również za zbawienie najbliższych, rodziny, za każdego człowieka.
– Nowy rok formacyjny to zawsze jest początek, bez względu na to, ile mamy stażu w ekipie – zaznaczył z kolei o. Ariel. I dodał: – Każdy rok jest inny, każdy rok przychodzi z nowymi treściami. Oby udało się Panu Bogu zaskoczyć nas nimi. Franciszkanin zachęcał do wspólnego kroczenia ku świętości. Zwracał uwagę na istotę wspólnoty małżeństwa sakramentalnego czy szerzej – wspólnot ekipy, sektora, regionu, ruchu a w konsekwencji – całego Kościoła.

 

Zakończenie roku formacyjnego

W sobotę 25 czerwca 2022 r. spotkaliśmy się na zakończeniu roku formacyjnego Sektora Małopolska A w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na ul. Saskiej w Krakowie.

Spotkanie rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu. Po niej miała miejsce uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez obecnych wśród nas doradców duchowych naszych ekip. Podczas homilii swoje słowa skierował do nas ks. Stanisław Mieszczak SCJ z ekipy I. Tradycyjnie w przygotowanie Mszy Świętej zaangażowani byli członkowie poszczególnych ekip. Jednym z dzieł minionego roku formacyjnego było powołanie scholi naszego sektora, coraz stając się liczniejsza pomogła nam modlić się i przeżywać nie tylko Eucharystię, ale i wcześniejszą Adorację Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie Eucharystii Para Sektora dziękowała małżeństwom kończącym swoje posługi oraz powołała nowe pary funkcyjne.

Kolejnym punktem była Agapa. Dzięki pięknej pogodzie mogliśmy wspólnie grillować i raczyć się darami stołu na teranie wokół kościoła. Spotkanie miało charakter rodzinnego pikniku, nie brakło miłych rozmów oraz zabaw dla małych i dużych.

Poniżej fotorelacja:
fot. Katarzyna Skowronek

Wielkopostny Dzień Skupienia

12.03.2022 r. przeżywaliśmy wspólnie Wielkopostny Dzień Skupienia w  Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa na ul. Saskiej 2. Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, a następnie odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego, który wygłosił nam także homilię o duchowości małżeńskiej. Na końcu mszy świętej 1 małżeństwo przyjęło Kartę oraz powołano 5 małżeństw do posług w sektorze. Później ksiądz biskup kontynuował tematykę duchowości małżeńskiej na konferencji, po której odbyła się agapa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Gdy już na początku Eucharystii usłyszeliśmy, że dziękuje nam, że jesteśmy w kościele, że przychodzimy całymi rodzinami czuliśmy się docenieni. Gdy powiedział, żeby nie przejmować się, że dzieci przeszkadzają na Mszy, już zdobył nasze serca. Gdy zobaczył pod koniec Mszy małe dziecko chodzące z bananem, stwierdził, że skoro banany wkroczyły, to czas kończyć liturgię:)

Ksiądz biskup jako znawca familologii, od kilkudziesięciu lat mający doświadczenie w pracy z rodzinami, dzielił się swoją wiedzą w sposób zabawny i bardzo praktyczny. Poznaliśmy konkretne działania, które podejmując, zadbamy o duchowość małżeńską, ale też trwałość i miłość w związku. Zagadnienia te to dialog (a nie 2 monologi), wrażliwość na drugiego, czułość, tolerancja i akceptacja, wspólny czas, ale też czas każdego z osobna, cierpliwość… Wszystko to okraszone żartami biskupa zbudowało wyjątkową atmosferę tego dnia!

Zapraszamy do odsłuchania nagrań homilii i konferencji Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego:

HOMILIA:

KONFERENCJA:

Poniżej fotorelacja:

fot. Katarzyna Skowronek

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolędowanie 2022 – Małopolska A

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że udało się zorganizować kolędowanie w dniu 30 stycznia 2022 r. do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie o 12:30.

Cytując naszą parę odpowiedzialną sektora:

“Wybraliśmy to miejsce i tę porę ze względu na ciągle trwającą pandemię. Kto był w Sanktuarium JPII, to wie, że jest tam dużo miejsca do siedzenia i do wjechania wózkami. Dodatkowym atutem jest ciepełko. Chcielibyśmy przy okazji promować wspólnotę – postawimy Ikonę i baner, i dlatego zależy nam abyśmy jak najlepiej wypadli. Bardzo zależy nam na dużej frekwencji, dlatego wybraliśmy miejsce, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. Mamy okazję dać świadectwo, że są rodziny, które żyją Bogiem, że nie można tracić nadziei na odbudowę Kościoła, że mamy mocne fundamenty!”

 

Chociaż wiele osób nie mogło być obecnych z uwagi na liczne zachorowania i kwarantanny, udało się pośpiewać kolędy i miło spędzić czas w naszej wspólnocie. Liczymy, że w wielkopostny dzień skupienia uda się spotkać w większym gronie.

 

Poniżej fotorelacja:

fot. Katarzyna Skowronek

Święto Karty – sektor Małopolska A

Dnia 4.12.2021 celebrowaliśmy Święto Karty w sektorze Małopolska A.

Spotkanie rozpoczęliśmy w sali konferencyjnej Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach gdzie słowo do nas wygłosił ks. bp. Artur Ważny. Całą konferencję można wysłuchać tutaj:

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz.12:00 w bazylice w Łagiewnikach.

Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej, w obecności księdza biskupa nastąpiło przyjęcie Karty przez małżeństwa po pilotażu. Bardzo cieszymy się z nowych małżeństw w naszym ruchu.

Zapraszamy do fotorelacji!

Rozpoczęcie roku formacyjnego – sektor Małopolska A

W sobotę 11 września w sektorze Małopolska A uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny. Spotkaliśmy się w Wyższym Seminarium
Duchownym oo Franciszkanów w Krakowie na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, po której nastąpiła Eucharystia pod
przewodnictwem Doradcy Sektora o. Ariela Krzywdy OFM. Dwa małżeństwa przyjęły też posługę par łącznikowych w sektorze. Kolejnym punktem
była konferencja, podczas której swoje słowo do małżonków skierowała Para Sektora, Marta i Andrzej Dębowscy. W rozpoczynającym się roku
formacyjnym pragną, abyśmy skupili się na odbudowie relacji, które ucierpiały przez pandemię oraz integracji i poznaniu się małżeństw
pomiędzy ekipami. Następnie słowo wygłosił Doradca duchowy Sektora o. Ariel Krzywda OFM. Swoją konferencję oparł o hasło przewodnie Ekip na
ten rok formacyjny – “Małżeństwo chrześcijańskie – zaczyn odnowy rodziny i społeczeństwa.” . Po zakończonej konferencji małżonkowie
udali się na agapę, gdzie nie brakło darów stołu, serdecznych uśmiechów i rozmów.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: