Wielkopostny Dzień Skupienia

12.03.2022 r. przeżywaliśmy wspólnie Wielkopostny Dzień Skupienia w  Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa na ul. Saskiej 2. Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, a następnie odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego, który wygłosił nam także homilię o duchowości małżeńskiej. Na końcu mszy świętej 1 małżeństwo przyjęło Kartę oraz powołano 5 małżeństw do posług w sektorze. Później ksiądz biskup kontynuował tematykę duchowości małżeńskiej na konferencji, po której odbyła się agapa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Gdy już na początku Eucharystii usłyszeliśmy, że dziękuje nam, że jesteśmy w kościele, że przychodzimy całymi rodzinami czuliśmy się docenieni. Gdy powiedział, żeby nie przejmować się, że dzieci przeszkadzają na Mszy, już zdobył nasze serca. Gdy zobaczył pod koniec Mszy małe dziecko chodzące z bananem, stwierdził, że skoro banany wkroczyły, to czas kończyć liturgię:)

Ksiądz biskup jako znawca familologii, od kilkudziesięciu lat mający doświadczenie w pracy z rodzinami, dzielił się swoją wiedzą w sposób zabawny i bardzo praktyczny. Poznaliśmy konkretne działania, które podejmując, zadbamy o duchowość małżeńską, ale też trwałość i miłość w związku. Zagadnienia te to dialog (a nie 2 monologi), wrażliwość na drugiego, czułość, tolerancja i akceptacja, wspólny czas, ale też czas każdego z osobna, cierpliwość… Wszystko to okraszone żartami biskupa zbudowało wyjątkową atmosferę tego dnia!

Zapraszamy do odsłuchania nagrań homilii i konferencji Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego:

HOMILIA:

KONFERENCJA:

Poniżej fotorelacja:

fot. Katarzyna Skowronek

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Kolędowanie 2022 – Małopolska A

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że udało się zorganizować kolędowanie w dniu 30 stycznia 2022 r. do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie o 12:30.

Cytując naszą parę odpowiedzialną sektora:

“Wybraliśmy to miejsce i tę porę ze względu na ciągle trwającą pandemię. Kto był w Sanktuarium JPII, to wie, że jest tam dużo miejsca do siedzenia i do wjechania wózkami. Dodatkowym atutem jest ciepełko. Chcielibyśmy przy okazji promować wspólnotę – postawimy Ikonę i baner, i dlatego zależy nam abyśmy jak najlepiej wypadli. Bardzo zależy nam na dużej frekwencji, dlatego wybraliśmy miejsce, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. Mamy okazję dać świadectwo, że są rodziny, które żyją Bogiem, że nie można tracić nadziei na odbudowę Kościoła, że mamy mocne fundamenty!”

 

Chociaż wiele osób nie mogło być obecnych z uwagi na liczne zachorowania i kwarantanny, udało się pośpiewać kolędy i miło spędzić czas w naszej wspólnocie. Liczymy, że w wielkopostny dzień skupienia uda się spotkać w większym gronie.

 

Poniżej fotorelacja:

fot. Katarzyna Skowronek

Święto Karty – sektor Małopolska A

Dnia 4.12.2021 celebrowaliśmy Święto Karty w sektorze Małopolska A.

Spotkanie rozpoczęliśmy w sali konferencyjnej Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach gdzie słowo do nas wygłosił ks. bp. Artur Ważny. Całą konferencję można wysłuchać tutaj:

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz.12:00 w bazylice w Łagiewnikach.

Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej, w obecności księdza biskupa nastąpiło przyjęcie Karty przez małżeństwa po pilotażu. Bardzo cieszymy się z nowych małżeństw w naszym ruchu.

Zapraszamy do fotorelacji!

Rozpoczęcie roku formacyjnego – sektor Małopolska A

W sobotę 11 września w sektorze Małopolska A uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny. Spotkaliśmy się w Wyższym Seminarium
Duchownym oo Franciszkanów w Krakowie na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, po której nastąpiła Eucharystia pod
przewodnictwem Doradcy Sektora o. Ariela Krzywdy OFM. Dwa małżeństwa przyjęły też posługę par łącznikowych w sektorze. Kolejnym punktem
była konferencja, podczas której swoje słowo do małżonków skierowała Para Sektora, Marta i Andrzej Dębowscy. W rozpoczynającym się roku
formacyjnym pragną, abyśmy skupili się na odbudowie relacji, które ucierpiały przez pandemię oraz integracji i poznaniu się małżeństw
pomiędzy ekipami. Następnie słowo wygłosił Doradca duchowy Sektora o. Ariel Krzywda OFM. Swoją konferencję oparł o hasło przewodnie Ekip na
ten rok formacyjny – “Małżeństwo chrześcijańskie – zaczyn odnowy rodziny i społeczeństwa.” . Po zakończonej konferencji małżonkowie
udali się na agapę, gdzie nie brakło darów stołu, serdecznych uśmiechów i rozmów.

Jakie jest miejsce mężczyzny w Kościele? – panel

Rok Świętego Józefa zainspirował nas do rozważań właśnie o Opiekunie Pana Jezusa. Św. Józef znalazł swoje miejsce w Świętej Rodzinie przytulony do Maryi trzyma Jezusa na swoich kolanach. A jakie jest miejsce w rodzinie i w Kościele współczesnego mężczyzny? Jakie zarzuty wobec Kościoła mają mężczyźni? Jak mogą służyć w Kościele? Jak mężczyzna może pomagać żonie przeżywać macierzyństwo? Jaki model rodziny jest najlepszy: patriarchat, czy partnerstwo? Panel dyskusyjny prowadzi o. Jozue Szymański OFM, a w dyskusji biorą udział dwa małżeństwa z różnym stażem małżeńskim i posługujące w różnych wspólnotach. Mamy nadzieję, że pytania i treści poruszane w panelu skłonią Was do refleksji i dyskusji.

Link do nagrania: https://youtu.be/mU9nxmb2IQ4

Region 3

“Weź Maryję, Naszą Panią, do siebie”…

Z takim hasłem w sercach pielgrzymowaliśmy w tym roku do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mimo, że 22 maja nie mogliśmy się licznie spotkać w Bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej to wierzymy, że zjednoczyliśmy się w modlitwie. Do pielgrzymki przygotowywaliśmy łącząc się duchowo i on-line codziennie o godzinie 20.50 na krótkiej modlitwie – nowennie do Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Podczas Eucharystii o. Jozue zachęcił nas do tego, żeby obecność Matki Bożej i Jezusa przeniknęła naszą codzienność. Żebyśmy nie poprzestali na zaproszeniu Ich do pięknego pokoju gościnnego, który będzie zamknięty i który będziemy odwiedzać jak będziemy mieli czas. Abyśmy mieli odwagę zaprosić Ich do salonu, kuchni, sypialni – do tego co nas cieszy i trapi. czytaj dalej…

Rekolekcje “Obowiązek zasiadania” Czerna 14-16.02.2020

W dniach 14.02-16.02 mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w rekolekcjach „Obowiązek Zasiadania – narzędzie budowania jedności małżeńskiej”. Gdy tylko znaleźliśmy się u stóp malowniczo położonego Domu Pielgrzyma w Czernej, w pobliżu Krzeszowic,  zostaliśmy powitani przez bliskich naszym sercom (nasza para prowadząca z czasów pilotażu): Bernadettę i Piotra Dylów, oraz Krzysztofa Siudzińskiego, który wraz z małżonką, Marią, odpowiedzialny jest za Sektor Śląski. Niestety, z powodu sezonu grypowego Jego żona była nieobecna. Cała ta wspaniała czwórka miała za zadanie przybliżyć nam tematykę jakże ważnego punktu wysiłku, jakim jest zasiadanie. czytaj dalej…

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Sektora Małopolska A

“Świętymi bądźcie!’ – wzywa nas Bóg. “Świętymi” czyli jakimi? Będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie – będziemy starali się sprostać Bożemu wezwaniu!

Świętość rodzi się z miłości, która jest jej duszą. Święty to ktoś, kto odkrył, że jest kochany przez Boga. Bezwarunkowo i nieodwołalnie. I że – jeśli zechce – to z pomocą Boga może stać się podobny do tego, który jest miłością. (ks. Marek Dziewiecki)

Z ufnością wkraczamy w nowy rok formacyjny  – “A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5,5)  Zatem – zróbmy kolejny krok do świętości!

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Liturgia dnia: