Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Mazowsze B

6 marca br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Sektora Mazowieckiego B. Około 40 osób z naszego sektora spotkało się w sobotę, by wspólnie z naszymi kapłanami modlić się, rozważać Mękę Pana Jezusa, uczestniczyć w Eucharystii oraz ubogacić się konferencją i usłyszanym świadectwem.

Rozważanie misterium Męki Pańskiej oparte na słowach św. Jan Pawła II i sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego dopełniały pieśni wielkopostne w przepięknej interpretacji Warszawskiego Chóru Papieskiego im. św. Jana Pawła II.

Po Drodze Krzyżowej uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez naszych doradców duchowych. Gospodarzem spotkania był ks. Jarosław Kotula, który przewodniczył Drodze Krzyżowej i Eucharystii. Towarzyszyli nam także ojciec Tadeusz Suślik SchP, posługujący w konfesjonale i sprawujący Eucharystię w intencji naszego Ruchu oraz ks. dr Maciej Rożek-Raczyński, który posługiwał w konfesjonale i wygłosił homilię (w której m.in. wskazał na podobieństwo postawy starszego brata z Przypowieści o synu marnotrawnym i proroka Jonasza).

Następnym punktem Dnia Skupienia było świadectwo Beaty i Piotra Michalskich, którzy podzielili się swoim doświadczeniem modlitwy osobistej. Ich opowieść o wysiłkach i staraniach, jakie podejmują, aby codzienne spotkanie z Jezusem uczynić fundamentem autentycznej i przemieniającej życie relacji prawdziwie nas ubogaciła.

Po świadectwie wysłuchaliśmy konferencji ks. Krzysztofa Wonsa SDS z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie nt. codziennego, głębokiego rachunku sumienia. Dowiedzieliśmy się m.in., że punktem wyjścia do stanięcia w prawdzie o sobie powinna być kontemplacja Bożej Miłości i wypływające z niej uwielbienie i wdzięczność. Gorąco zachęcamy wszystkich do wysłuchania tej konferencji! Jest w niej materiału na wiele rozważań.

Odmówiwszy wspólnie na zakończenie Magnificat, umocnieni i wdzięczni Bogu za dar wspólnoty wróciliśmy do naszych domów. Chwała Panu!

Agnieszka i Daniel

“Wygrać trudne małżeństwo” nagrania

Za zgodą pana Jacka Pulikowskiego publikujemy konferencje, które zostały wygłoszone podczas Spotkań Duchowych online “Wygrać trudne małżeństwo”.
Konferencje są cztery, w tym ostatnia jest sesją odpowiedzi na anonimowe pytania zadane przez uczestników. Publikujemy je wszystkie. Jednak pierwsze nagranie ma złą jakość i gdyby, ktoś wiedział, w jaki sposób je naprawić, to prosimy o kontakt z nami region2@end.org.pl. Wysłuchanie pierwszej konferencji nie jest konieczne do skorzystania z pozostałych.
Konferencja 1 Konferencja nr 1
Konferencja 2 Konferencja nr 2
Konferencja 3 Konferencja nr 3
Konferencja 4 Konferencja nr 4
Para odpowiedzialna Regionu 2
Beata i Marcin Pińkowscy

Święto Karty w Sektorze Mazowieckim B

5 grudnia 2020r. o godzinie 14.00 w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego na warszawskich Bielanach zgromadzili się małżonkowie i doradcy duchowi naszego sektora na wspólnej Eucharystii upamiętniającej 73 rocznicę proklamacji Karty END. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Kluk CSMA – doradca duchowy ekipy W3B i naszego sektora, a w konfesjonale posługiwał o.Tadeusz Suślik SchP – doradca duchowy ekipy W11B. W czasie Eucharystii szczególnym momentem było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, kiedy to mogliśmy ponownie ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Naszą radością był również fakt, że jedna ekipa zakończyła pilotaż i 6 nowych małżeństw dołączyło do grona naszego sektora tworząc ekipę W12B. Po Eucharystii planowaliśmy świadectwo Jasi i Janusza Jarnutowskich, z sektora podlaskiego, którzy niestety w tym czasie zmagali się z koronawirusem. Na zakończenie, po odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia, wspólnie adorowaliśmy w ciszy Pana Jezusa. Cieszyliśmy się, że około 50 osóbz naszej wspólnoty mogło spotkać się i zobaczyć „na żywo” w tym przedświątecznym czasie. Kontynuacją naszego świętowania była nocna adoracja, zorganizowana wspólnie z pozostałymi sektorami mazowieckimi, dla upamiętnienia 60 rocznicy ruchu orędowników END. Podczas nocnej modlitwy w parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego, mogliśmy polecać Panu wcześniej złożone intencje, jak również mieliśmy okazję do spotkania małżonków z całego Mazowsza. Kolejne wspólne spotkanie planujemy na 6 marca w Świątyni Opatrzności Bożej, już dzisiaj serdecznie zapraszamy, życząc wszystkim dużo zdrowia i opieki Niepokalanej.

Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego B

Kolegium Regionu 2 online

W dniach 13-14 listopada 2020 r. odbyło się Kolegium Region 2 online.  Nasze zamyślenie nad wspólnotą Regionu 2 rozpoczęliśmy od małżeńskiego wysłuchania się w słowa skierowane do nas przez ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, które były inspiracją do małżeńskiej modlitwy wieczornej w piątek.

Sobotę rozpoczęliśmy od włączenia się w Eucharystię online sprawowaną w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Podczas sobotniego Kolegium Regionu 2 online połączyło się 30 komputerów czyli stanowiliśmy międzynarodową grupę około 60 osób, które służą swoimi umiejętnościami, czasem i dobrym sercem na chwałę Panu. W trakcie naszego spotkania skupiliśmy się na posłudze pary łącznikowej starając się podzielić naszym doświadczeniem z tej posługi. Pary odpowiedzialne sektorów oraz pary łącznikowe naszych rejonów zagranicznych czyli Ukrainy i Łotwy przekazały wieści z poszczególnych wspólnot dzieląc się radościami i troskami. Było też kilka słów o tym, co się dzieje w Regionie 2 o rekolekcjach, o sesjach dla par informacyjnych i pilotujących oraz o działaniach ekipy satelickiej ds. komunikacji. Mieliśmy też dużą przyjemność usłyszeć trzy świadectwa. Pierwsze Halinki i Kazika Łupińskich, którzy w czerwcu kończą swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Podlaskiego oraz dwa świadectwa o modlitwie osobistej Beatki i Piotra Michalskich. Na zakończenie w osobnych pokojach pary łącznikowe miały możliwość podzielenia się w ekipach mieszanych swoimi doświadczeniami z przeżywania posługi pary łącznikowej oraz porozmawiać o modlitwie osobistej, a ekipa odpowiedzialna Regionu 2 miała swoje spotkanie.

Polecamy owoce tego Kolegium przez ręce Maryi łącząc się w Magnificat!

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

P.S. Zdjęcie, które jest ilustracją do artykułu, zostało wykonane podczas Kolegium Super Regionu Polska – Europa Środkowa i jest na nim większość małżeństw z ekipy odpowiedzialnej Regionu 2.

Sesja dla par pilotujących w Regionie 2

W niedzielę 11 października 2020 r. w Słupnie koło Warszawy odbyła się sesja dla par pilotujących w Regionie 2. Spotkanie przygotowali i poprowadzili Beata i Piotr Michalscy para prowadząca sesje dla par pilotujących. Towarzyszył im ks. Piotr Kluk doradca duchowy ekipy Sektora Mazowieckiego B., który ubogacił nowe pary pilotujące swoim kapłańskim świadectwem oraz merytorycznymi uwagami w ramach konferencji o roli doradcy duchowego w ekipie. Był to dobry czas, na który przyjechały pełne ewangelicznego zapału i zaangażowania w Ruch małżeństwa. Małżonkowie uczestniczyli w parafialnej Eucharystii i zostali przywitani przez ks. proboszcza, dzięki czemu nasza wspólnota zaistniała w świadomości parafian.

Beata i Piotr Michalscy
Para prowadząca sesje dla par pilotujących

Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 2020–2021 w Sektorze Mazowieckim B

Około 40 osób z Sektora Mazowieckiego B spotkało się 5 września w archikatedrze św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie na uroczystym rozpoczęciu roku formacyjnego 2020/2021 Ruchu END.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Piotra Kluka CSMA. 

Jak zaznaczył w homilii ks. Kluk, nowy rok formacyjny rozpoczął się w cieniu trwającej pandemii koronawirusa, która stawia przed członkami ruchu nowe wyzwania. 

„Co kryje się pod hasłem nowego roku formacyjnego, które brzmi: Małżeństwo – sakrament misji?” – pytał kapłan. Wyjaśnił, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć w antropologii papieża Jana Pawła II, który twierdził, iż tożsamość mężczyzny i kobiety można zrozumieć jedynie poprzez analogię do Trójcy Świętej. 

„Trójca Święta to nie tylko wspólnota Osób, ale również  nieustanna wymiana miłości w całkowitym darze z siebie” – podkreślił ks. Kluk. Zaznaczył, że – skoro człowiek został stworzony na obraz Boga – całkowity dar z siebie jest naszym powołaniem. 

„W momencie ślubu wylewa się na małżonków Duch Święty i stają się zdolni do tego, aby kochać siebie nawzajem tak, jak Chrystus umiłował Kościół – aż do oddania swojego życia” – ocenił.

Według ks. Kluka kolejną misją chrześcijańskiego małżeństwa jest rodzicielstwo, nie ograniczające się jedynie do wymiaru fizycznego. „Płodności fizycznej towarzyszy płodność duchowa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby ją pielęgnować”  – wyjaśnił. 

Jak podkreślił ks. Kluk, czwartą ścieżką misji małżonków jest budowanie braterstwa. „Ucząc braterstwa, sięgamy o wiele dalej niż miłość do naszych dzieci – ucząc siebie nawzajem bycia razem, cierpliwego towarzyszenia, akceptacji, wspierania i wspólnej radości – obejmujemy wszystkich ludzi, tworząc wielką rodzinę dzieci Bożych” – zaznaczył. 

Na zakończenie wyjaśnił, że misja, do której powołane jest każde małżeństwo „ma także wymiar eschatologiczny”. „Będziemy stanowili jedno ciało z Chrystusem. Dlatego wzajemna jedność męża i żony tu na ziemi pokazuje niebo” – podkreślił.  

Po Mszy św. konferencję na temat Eucharystii wygłosił ks. Krzysztof Małachowski, który przed laty miał okazję poznać osobiście ks. Henriego Caffarela.

Zaznaczył, że powołanie małżeństwa określił Jezus i jest to powołanie do świętości. „W tej drodze lustrem świętości jest Jezus Eucharystyczny” – podkreślił. 

Wyjaśnił, że cel naszej drogi – życie wieczne – można osiągnąć jedynie poprzez poznanie Boga. „Musimy zawsze mieć w ręku Pismo Święte, aby poznawać Jezusa z kart Objawienia i doświadczać Go w Eucharystii” – dodał.

Jak podkreślił, Ewangelii nie możemy oddzielić od swojego codziennego życia, a ono ma dziś na sobie piętno grzechu. „My jako Kościół musimy z całą mocą głosić konieczność życia w łasce uświęcającej. To trzeba powtarzać ciągle” – stwierdził ks. Małachowski. 

„Tam, gdzie nie ma łaski w moim życiu duchowym, tam się zaczyna katastrofa. Gdy nie ma łaski w rodzinie, rodzina się rozpada. Nie ma łaski w społeczeństwie, w polityce, w ekonomii, a w końcu ten brak łaski dotyka nas – Kościół. Grzech wchodzi w życie Kościoła” – ubolewał ks. Małachowski.

Apelował, by każde małżeństwo zabrało Jezusa Eucharystycznego do łodzi swojej rodziny, aby dojść do upragnionego celu, jakim jest świętość. „Wychowacie wspaniałe dzieci, ludzi wiary, ludzi odważnych, ludzi mocnych, tylko nie bójcie się zaprosić Jezusa do swojej łodzi rodzinnej” – mówił. 

Podczas spotkania Ania i Janusz Górscy przyjęli posługę pary informacyjnej a Agata i Piotr Pytlowie zostali parą pilotującą.

Rozpoczęcie roku zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólne odmówienie Magnificat. 

 

 

 

Rekolekcje „Modlitwa rodzinna” w Pratulinie

W ciepły lipcowy weekend, tuż przed wyborami na prezydenta Polski, uczestniczyliśmy w rekolekcjach na temat modlitwy rodzinnej w Pratulinie nad Bugiem. Rekolekcje prowadzili Maja i Leszek Kukułkowie z księdzem Markiem Ulatowskim.
Były to rekolekcje z dziećmi, na które pojechaliśmy z naszym najmłodszym synem Marcinem. Tematyka rekolekcji przeplatała się z historią tego miejsca i ofiarą życia błogosławionych Męczenników z Pratulina. Już pierwszego dnia rekolekcji mieliśmy okazję zobaczyć film przypominający wydarzenia z lat 1873 – 74, kiedy to podlascy unici musieli znosić głód, upokorzenia i tortury ze względu na wierność kościołowi i papieżowi. Ich niezłomna wiara, jedność i działanie we wspólnocie, były dla nas budującym świadectwem. Po sanktuarium oprowadzał nas ks. Jacek Guz, kustosz, opowiadał historie ludzi, którzy za przyczyną błogosławionych męczenników doznali cudownego uzdrowienia lub cieszą się długo oczekiwanym potomstwem. Chociaż minęło wiele lat od czasu męczeńskiej śmierci unitów na Podlasiu „w Pratulinie ludzie są prostej, głębokiej wiary, nie stawiającej pytań” jak mówił ks. Jacek. Oni wiedzą, że zbawiamy się we wspólnocie i my tego właśnie uczyliśmy się po raz kolejny na rekolekcjach.
Nasza rodzinna wspólnota jest miejscem miłości i modlitwy. Już na pierwszej konferencji wybrzmiały słowa: „Największy dar, jaki mogą przekazać dzieciom rodzice, to przekazać im Boga.” Nie trzeba czekać aż dzieci dorosną i zaczną mówić, aby praktykować codzienną modlitwę rodzinną. Już od pierwszych dni życia dziecko słucha i zapamiętuje, uczestniczy w modlitwie nawet wtedy, gdy zdaje nam się, że tylko nas rozprasza. Dzieci modlą się na swój sposób, mają bardzo podzielną uwagę, obserwują rodziców i czerpią z ich świadectwa. Otoczone atmosferą miłości i akceptacji, chętnie towarzyszą rodzicom i szybko się uczą. Na konferencjach dostaliśmy praktyczne wskazówki do realizacji modlitwy rodzinnej, oparte na doświadczeniu prowadzących.
W domu należy zorganizować odpowiednie miejsce, gdzie może się spotkać cała rodzina, gdzie można zapalić świecę i otworzyć Biblię. Trzeba zaplanować czas, tak, aby był dogodny dla wszystkich. Najważniejsze jednak jest przygotowanie serca, aby stanąć przed Panem z miłością, otwartością i pokojem. Można zachęcić dzieci do wcześniejszego przygotowania, a nawet napisania swoich intencji.
Wierność codziennej modlitwie jest często trudna, ale niezwykle cenna. Praktyka ta powinna być stała jak skała, na której budujemy nasz dom rodzinny, wytrwała jak miłosierny ojciec czekający na syna. Dziecko musi mieć pewność, że nawet jeśli nie jest obecne, ktoś się za nie modli, że zawsze może wrócić i dołączyć do rodzinnej wspólnoty modlitwy. Jest to bardzo ważne doświadczenie zwłaszcza dla zbuntowanych nastolatków.
Świadomość bezwarunkowej miłości Boga ma nam pomagać we wzajemnym szacunku, bez oczekiwania modlitwy „idealnej”, bez przymuszania, czy zwracania uwagi podczas modlitwy. O tym co nam przeszkadza możemy porozmawiać później, nie w trakcie rozmowy z Bogiem.
Staramy się zapoznać dzieci z Biblią i nauczyć odmawiać różaniec. Dobrze jest modlić się z dziećmi śpiewem, wzbogacać modlitwę lekturą oraz zmieniać ją wraz z rokiem liturgicznym. Modlitwa z dziećmi nie musi być długa, zwłaszcza gdy są zmęczone. Naszym rodzicielskim zadaniem jest nauczyć relacji do Boga pełnej otwartości i zaufania, nauczyć modlitwy za potrzebujących i za wrogów.
W naszym domu praktykowaliśmy codzienną modlitwę rodzinną od czasu narodzenia pierwszego dziecka. Potem nasze dzieci chodziły do przedszkola sióstr Urszulanek, co było bardzo pomocne, często same prowadziły modlitwę i robiły to chętnie. Niestety z czasem, zachowanie młodszych dzieci rozpraszało i denerwowało starsze tak bardzo, że niechętnie uczestniczyły w naszej modlitwie. Różne doświadczenia i w nas powodowały zniechęcenie oraz brak wytrwałości. Rekolekcje były dla nas przypomnieniem tego, co ważne i wartościowe w naszym życiu. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w nich razem z naszym najmłodszym synem, który sam często zachęca nas wszystkich do modlitwy.
Podczas spotkań grupach dzielenia zyskaliśmy bogactwo doświadczeń wypływające ze świadectwa innych małżeństw. Młode małżeństwa dzieliły się swoimi odczuciami z okresu dzieciństwa i młodości, co pomogło nam zrozumieć nasze dorastające dzieci. Małżonkowie z dłuższym stażem, mówili nie tylko o doświadczeniu codziennej modlitwy rodzinnej, ale również o jej owocach obecnie, kiedy dzieci są już dorosłe. Ta perspektywa pozwoliła nam spojrzeć w przyszłość, zobaczyć cel naszych codziennych starań i na nowo podjąć to zobowiązanie w sposób wytrwały i konsekwentny.

Adriana i Marek Zychowie

Zakończenie roku formacyjnego w Regionie 2

W związku z brakiem możliwości spotkań w gronie wspólnot sektorów podczas ograniczeń związanych z pandemią przygotowaliśmy film dotyczący konkretnego punktu wysiłku – „zasiądźmy razem”. Bardzo dziękujemy ks. Stanisławowi Kosiorowskiemu MIC oraz Zosi i Jarkowi Kleczkom za radosne włączenie się w ten projekt. Zapraszamy do obejrzenia.

Beata i Marcin Pińkowscy

para odpowiedzialna Regionu 2

Sesja dla par pilotujących w Polsce

1 lutego 2020 r. w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach odbyła się sesja dla par pilotujących z sektorów polskich w Regionie 2. Na nasze spotkanie przyjechały 32 osoby dorosłe i dwójka maluchów. Sesję poprowadzili Beatka i Piotr Michalscy, którzy ubogacili nas swoją duchowością, doświadczeniem i odpowiedziami na praktyczne trudności w posłudze pary pilotującej. Gospodarzem miejsca był ks. Grzegorz Jankowski, który podzielił się swoim świadectwem kapłana dostrzegającego łączność sakramentu kapłaństwa i sakramentu małżeństwa w więzach przyjaźni, które łączą małżeństwa i doradcę duchowego.

Był to czas, który nas bardzo wzbogacił, a Pan Jezus napełnił nasze serca pokojem. Dziękujemy, że przez Wasze serca i ręce mógł to zrobić.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: