Rozpoczęcie Roku Formacyjnego 2020–2021 w Sektorze Mazowieckim B

Około 40 osób z Sektora Mazowieckiego B spotkało się 5 września w archikatedrze św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie na uroczystym rozpoczęciu roku formacyjnego 2020/2021 Ruchu END.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Piotra Kluka CSMA. 

Jak zaznaczył w homilii ks. Kluk, nowy rok formacyjny rozpoczął się w cieniu trwającej pandemii koronawirusa, która stawia przed członkami ruchu nowe wyzwania. 

„Co kryje się pod hasłem nowego roku formacyjnego, które brzmi: Małżeństwo – sakrament misji?” – pytał kapłan. Wyjaśnił, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć w antropologii papieża Jana Pawła II, który twierdził, iż tożsamość mężczyzny i kobiety można zrozumieć jedynie poprzez analogię do Trójcy Świętej. 

„Trójca Święta to nie tylko wspólnota Osób, ale również  nieustanna wymiana miłości w całkowitym darze z siebie” – podkreślił ks. Kluk. Zaznaczył, że – skoro człowiek został stworzony na obraz Boga – całkowity dar z siebie jest naszym powołaniem. 

„W momencie ślubu wylewa się na małżonków Duch Święty i stają się zdolni do tego, aby kochać siebie nawzajem tak, jak Chrystus umiłował Kościół – aż do oddania swojego życia” – ocenił.

Według ks. Kluka kolejną misją chrześcijańskiego małżeństwa jest rodzicielstwo, nie ograniczające się jedynie do wymiaru fizycznego. „Płodności fizycznej towarzyszy płodność duchowa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby ją pielęgnować”  – wyjaśnił. 

Jak podkreślił ks. Kluk, czwartą ścieżką misji małżonków jest budowanie braterstwa. „Ucząc braterstwa, sięgamy o wiele dalej niż miłość do naszych dzieci – ucząc siebie nawzajem bycia razem, cierpliwego towarzyszenia, akceptacji, wspierania i wspólnej radości – obejmujemy wszystkich ludzi, tworząc wielką rodzinę dzieci Bożych” – zaznaczył. 

Na zakończenie wyjaśnił, że misja, do której powołane jest każde małżeństwo „ma także wymiar eschatologiczny”. „Będziemy stanowili jedno ciało z Chrystusem. Dlatego wzajemna jedność męża i żony tu na ziemi pokazuje niebo” – podkreślił.  

Po Mszy św. konferencję na temat Eucharystii wygłosił ks. Krzysztof Małachowski, który przed laty miał okazję poznać osobiście ks. Henriego Caffarela.

Zaznaczył, że powołanie małżeństwa określił Jezus i jest to powołanie do świętości. „W tej drodze lustrem świętości jest Jezus Eucharystyczny” – podkreślił. 

Wyjaśnił, że cel naszej drogi – życie wieczne – można osiągnąć jedynie poprzez poznanie Boga. „Musimy zawsze mieć w ręku Pismo Święte, aby poznawać Jezusa z kart Objawienia i doświadczać Go w Eucharystii” – dodał.

Jak podkreślił, Ewangelii nie możemy oddzielić od swojego codziennego życia, a ono ma dziś na sobie piętno grzechu. „My jako Kościół musimy z całą mocą głosić konieczność życia w łasce uświęcającej. To trzeba powtarzać ciągle” – stwierdził ks. Małachowski. 

„Tam, gdzie nie ma łaski w moim życiu duchowym, tam się zaczyna katastrofa. Gdy nie ma łaski w rodzinie, rodzina się rozpada. Nie ma łaski w społeczeństwie, w polityce, w ekonomii, a w końcu ten brak łaski dotyka nas – Kościół. Grzech wchodzi w życie Kościoła” – ubolewał ks. Małachowski.

Apelował, by każde małżeństwo zabrało Jezusa Eucharystycznego do łodzi swojej rodziny, aby dojść do upragnionego celu, jakim jest świętość. „Wychowacie wspaniałe dzieci, ludzi wiary, ludzi odważnych, ludzi mocnych, tylko nie bójcie się zaprosić Jezusa do swojej łodzi rodzinnej” – mówił. 

Podczas spotkania Ania i Janusz Górscy przyjęli posługę pary informacyjnej a Agata i Piotr Pytlowie zostali parą pilotującą.

Rozpoczęcie roku zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólne odmówienie Magnificat. 

 

 

 

Rekolekcje „Modlitwa rodzinna” w Pratulinie

W ciepły lipcowy weekend, tuż przed wyborami na prezydenta Polski, uczestniczyliśmy w rekolekcjach na temat modlitwy rodzinnej w Pratulinie nad Bugiem. Rekolekcje prowadzili Maja i Leszek Kukułkowie z księdzem Markiem Ulatowskim.
Były to rekolekcje z dziećmi, na które pojechaliśmy z naszym najmłodszym synem Marcinem. Tematyka rekolekcji przeplatała się z historią tego miejsca i ofiarą życia błogosławionych Męczenników z Pratulina. Już pierwszego dnia rekolekcji mieliśmy okazję zobaczyć film przypominający wydarzenia z lat 1873 – 74, kiedy to podlascy unici musieli znosić głód, upokorzenia i tortury ze względu na wierność kościołowi i papieżowi. Ich niezłomna wiara, jedność i działanie we wspólnocie, były dla nas budującym świadectwem. Po sanktuarium oprowadzał nas ks. Jacek Guz, kustosz, opowiadał historie ludzi, którzy za przyczyną błogosławionych męczenników doznali cudownego uzdrowienia lub cieszą się długo oczekiwanym potomstwem. Chociaż minęło wiele lat od czasu męczeńskiej śmierci unitów na Podlasiu „w Pratulinie ludzie są prostej, głębokiej wiary, nie stawiającej pytań” jak mówił ks. Jacek. Oni wiedzą, że zbawiamy się we wspólnocie i my tego właśnie uczyliśmy się po raz kolejny na rekolekcjach.
Nasza rodzinna wspólnota jest miejscem miłości i modlitwy. Już na pierwszej konferencji wybrzmiały słowa: „Największy dar, jaki mogą przekazać dzieciom rodzice, to przekazać im Boga.” Nie trzeba czekać aż dzieci dorosną i zaczną mówić, aby praktykować codzienną modlitwę rodzinną. Już od pierwszych dni życia dziecko słucha i zapamiętuje, uczestniczy w modlitwie nawet wtedy, gdy zdaje nam się, że tylko nas rozprasza. Dzieci modlą się na swój sposób, mają bardzo podzielną uwagę, obserwują rodziców i czerpią z ich świadectwa. Otoczone atmosferą miłości i akceptacji, chętnie towarzyszą rodzicom i szybko się uczą. Na konferencjach dostaliśmy praktyczne wskazówki do realizacji modlitwy rodzinnej, oparte na doświadczeniu prowadzących.
W domu należy zorganizować odpowiednie miejsce, gdzie może się spotkać cała rodzina, gdzie można zapalić świecę i otworzyć Biblię. Trzeba zaplanować czas, tak, aby był dogodny dla wszystkich. Najważniejsze jednak jest przygotowanie serca, aby stanąć przed Panem z miłością, otwartością i pokojem. Można zachęcić dzieci do wcześniejszego przygotowania, a nawet napisania swoich intencji.
Wierność codziennej modlitwie jest często trudna, ale niezwykle cenna. Praktyka ta powinna być stała jak skała, na której budujemy nasz dom rodzinny, wytrwała jak miłosierny ojciec czekający na syna. Dziecko musi mieć pewność, że nawet jeśli nie jest obecne, ktoś się za nie modli, że zawsze może wrócić i dołączyć do rodzinnej wspólnoty modlitwy. Jest to bardzo ważne doświadczenie zwłaszcza dla zbuntowanych nastolatków.
Świadomość bezwarunkowej miłości Boga ma nam pomagać we wzajemnym szacunku, bez oczekiwania modlitwy „idealnej”, bez przymuszania, czy zwracania uwagi podczas modlitwy. O tym co nam przeszkadza możemy porozmawiać później, nie w trakcie rozmowy z Bogiem.
Staramy się zapoznać dzieci z Biblią i nauczyć odmawiać różaniec. Dobrze jest modlić się z dziećmi śpiewem, wzbogacać modlitwę lekturą oraz zmieniać ją wraz z rokiem liturgicznym. Modlitwa z dziećmi nie musi być długa, zwłaszcza gdy są zmęczone. Naszym rodzicielskim zadaniem jest nauczyć relacji do Boga pełnej otwartości i zaufania, nauczyć modlitwy za potrzebujących i za wrogów.
W naszym domu praktykowaliśmy codzienną modlitwę rodzinną od czasu narodzenia pierwszego dziecka. Potem nasze dzieci chodziły do przedszkola sióstr Urszulanek, co było bardzo pomocne, często same prowadziły modlitwę i robiły to chętnie. Niestety z czasem, zachowanie młodszych dzieci rozpraszało i denerwowało starsze tak bardzo, że niechętnie uczestniczyły w naszej modlitwie. Różne doświadczenia i w nas powodowały zniechęcenie oraz brak wytrwałości. Rekolekcje były dla nas przypomnieniem tego, co ważne i wartościowe w naszym życiu. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w nich razem z naszym najmłodszym synem, który sam często zachęca nas wszystkich do modlitwy.
Podczas spotkań grupach dzielenia zyskaliśmy bogactwo doświadczeń wypływające ze świadectwa innych małżeństw. Młode małżeństwa dzieliły się swoimi odczuciami z okresu dzieciństwa i młodości, co pomogło nam zrozumieć nasze dorastające dzieci. Małżonkowie z dłuższym stażem, mówili nie tylko o doświadczeniu codziennej modlitwy rodzinnej, ale również o jej owocach obecnie, kiedy dzieci są już dorosłe. Ta perspektywa pozwoliła nam spojrzeć w przyszłość, zobaczyć cel naszych codziennych starań i na nowo podjąć to zobowiązanie w sposób wytrwały i konsekwentny.

Adriana i Marek Zychowie

Zakończenie roku formacyjnego w Regionie 2

W związku z brakiem możliwości spotkań w gronie wspólnot sektorów podczas ograniczeń związanych z pandemią przygotowaliśmy film dotyczący konkretnego punktu wysiłku – „zasiądźmy razem”. Bardzo dziękujemy ks. Stanisławowi Kosiorowskiemu MIC oraz Zosi i Jarkowi Kleczkom za radosne włączenie się w ten projekt. Zapraszamy do obejrzenia.

Beata i Marcin Pińkowscy

para odpowiedzialna Regionu 2

Sesja dla par pilotujących w Polsce

1 lutego 2020 r. w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach odbyła się sesja dla par pilotujących z sektorów polskich w Regionie 2. Na nasze spotkanie przyjechały 32 osoby dorosłe i dwójka maluchów. Sesję poprowadzili Beatka i Piotr Michalscy, którzy ubogacili nas swoją duchowością, doświadczeniem i odpowiedziami na praktyczne trudności w posłudze pary pilotującej. Gospodarzem miejsca był ks. Grzegorz Jankowski, który podzielił się swoim świadectwem kapłana dostrzegającego łączność sakramentu kapłaństwa i sakramentu małżeństwa w więzach przyjaźni, które łączą małżeństwa i doradcę duchowego.

Był to czas, który nas bardzo wzbogacił, a Pan Jezus napełnił nasze serca pokojem. Dziękujemy, że przez Wasze serca i ręce mógł to zrobić.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Sesja dla par pilotujących na Ukrainie – Pan Jezus przypomina nam o elastyczności

Według agendy sesja miała mieć charakter jednodniowy i odbyć się w sobotę 23.11.2019. Jednak w związku z odwołaniem piątkowego lotu (zablokowany pas na lotnisku w Odessie przez uszkodzony turecki samolot), zostaliśmy zmuszeni do zmiany planu i przeniesienia czasu spotkania na sobotnie popołudnie i część niedzieli. Udało się to dzięki elastyczności ukraińskich małżeństw i ks. podejmującego nas w domu parafialnym. Z lotniska zostaliśmy przywiezieni bezpośrednio do parafii na Fontance. Pracuje tu dwóch księży, jednym z nich jest ks. Vitalij Novak – doradca ekipy. Ks. Vitalij razem z ks. Józefem (obecnie posługującym w Czerniowcach) i jeszcze jednym kapłanem pojechali w tym czasie na sesję dla doradców duchowych do Kluczborka.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 7 małżeństw, a w niedzielę dołączył ks. Witold – doradca duchowy nowej ekipy w pilotażu. Ks. Witold jest Polakiem od 2004 roku posługującym na Ukrainie. Ostatecznie udało nam się przeprowadzić dwie konferencje w sobotę oraz jedną w niedzielę. Całość spotkania została uwieńczona wspólną Eucharystią, którą odprawił ks. Witold i uroczystym niedzielnym obiadem.

Spotkanie z małżeństwami z Ukrainy było dla nas wielkim błogosławieństwem. Mieliśmy okazję zderzyć się z inną mentalnością i zwyczajami, ale dostrzegamy w tym konkretne znaki działania Pana Boga. Spotkania ekip na Ukrainie odbywają się przy parafiach. Zaproponowaliśmy im jednak, by otworzyli się na praktykę wypracowaną przez Ruch oraz zachęcaliśmy do spotkań przygotowujących ze swoimi doradcami.

Jedno z obecnych małżeństw obecnie pełni posługę pary informacyjnej. Skorzystaliśmy więc z okazji, by nieco przybliżyć podstawowe założenia tej posługi.
Problem, który jest zadaniem do rozeznania dla Ruchu to kwestia małżeństw mieszanych na Ukrainie, których jest tam spory odsetek. Padło pytanie, czy Ruch END jest ściśle katolicki i, czy mogą się w nim formować osoby prawosławne. Pokazuje to, że problem jest realny i jako Ruch mamy do wypracowania propozycję drogi do Ruchu dla takich małżeństw.

Nie sposób jednak nie dostrzec błogosławionych owoców pracy apostolskiej par pilotujących z Polski: Heleny i Pawła Kukołowiczów oraz Doroty i Stefana Pomorskich. W Odessie i Czerniowcach są pełne żaru, zaangażowane małżeństwa, z radością podejmujące swoje posługi. Podczas dzielenia kilkukrotnie byliśmy świadkami gorących dyskusji, które odbieraliśmy jako dowód pełnego zaangażowania tych małżeństw. Świadomie dawaliśmy na to czas, widząc, że tego potrzebują.

Przez cały czas podróży i pobytu na Ukrainie doświadczaliśmy niezwykłego prowadzenia i opieki Pana, i troski o każdą naszą potrzebę.
Nie działał jednak sam :) Dziękujemy więc wszystkim bardzo za troskę, pomoc i wsparcie on-line podczas (pod)różnych niespodzianek :)

Ściskamy Was z serca i przekazujemy gorące pozdrowienia od małżeństw z Odessy
Beata i Piotr Michalscy
Para prowadząca sesje dla par pilotujących w Regionie 2

Powołanie Sektora Mazowieckiego C i zmiany w Sektorze Mazowieckim A

Z wielką radością informujemy o powołaniu nowego sektora w Regionie 2.
30 maja 2020 roku w parafii św. Dominika w Warszawie podczas zakończenia roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim A został powołany Sektor Mazowiecki C. Nowy Sektor został wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego A, a parą odpowiedzialną nowego sektora zostali Maria i Paweł Gugałowie, którzy będą opiekowali się 13 ekipami w formacji permanentnej i 1 ekipą w pilotażu. Doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego C zgodził się zostać ks. kanonik Grzegorz Jankowski.
W roku formacyjnym 2019/2020 swoją posługę pary odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego A skończyli Katarzyna i Tadeusz Kamińscy, a nową parą odpowiedzialną Sektora Mazowieckiego A zostali Sylwia i Paweł Łozińscy. Doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego A zgodził się zostać o. dr hab. Waldemar Linke CP. W Sektorze Mazowieckim A pozostaje 13 ekip i 2 pilotaże.
Obecnie Region 2 składa się z Sektora Mazowieckiego A, Sektora Mazowieckiego B, Sektora Mazowieckiego C, Sektora Mazowieckiego D, Sektora Podlaskiego, Sektora Łódzkiego, Presektora Ukraińskiego oraz ekip na Łotwie. Łącznie w Regionie 2 rozwija się duchowo 100 ekip.
Bardzo dziękujemy Kasi i Tadkowi za trzyletnią posługę, za poświęcenie i spokój w podejmowaniu zadań. Jesteście dla nas świadectwem, jak elastycznie i z uśmiechem radzić sobie w zmieniającym się świecie. Niech Pan wynagrodzi Wam Wasze zaangażowanie w trwanie i rozwój Ruchu oraz prowadzenie małżeństw Sektora Mazowieckiego A ku świętości.
Chwała Panu za kierowanie do naszego ruchu nowych małżeństw oraz za otwarte serca małżeństw w Ruchu na przyjmowanie posług!
Pamiętamy w modlitwie o małżeństwach podejmujących posługi i prosimy o nią wszystkie pary i doradców duchowych z Regionu 2. Powierzamy Panu Bogu umacnianie się wspólnot w duchu charyzmatu Ruchu we wszystkich nowych sektorach.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z powołania Sektora Mazowieckiego C.

para odpowiedzialna Regionu 2

Beata i Marcin Pińkowscy

Powołanie Sektora Mazowieckiego D

Z wielką radością informujemy o powołaniu nowego sektora w Regionie 2.

23 maja 2020 roku w parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie podczas zakończenia roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim B został powołany Sektor Mazowiecki D. Sektor Mazowiecki D został wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego B, a parą odpowiedzialną nowego sektora zostali Alicja i Jacek Antosiukowie. Doradcą duchowym ekipy odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego D zgodził się zostać ks. Jacek Gniadek SVD.

Sektor Mazowiecki B został 4 lata temu wyodrębniony z Sektora Mazowieckiego A, a pierwszą parą odpowiedzialną tego Sektora byli Beatka i Piotr Michalscy, od roku parą odpowiedzialną Sektora są Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie opiekujący się 25 ekipami w formacji podstawowej i 5 w pilotażu. Nowy Sektor Mazowiecki D składa się z 14 ekip i 2 pilotaży.
Obecnie Region 2 składa się z Sektora Mazowieckiego A, Sektora Mazowieckiego B, Sektora Mazowieckiego D, Sektora Łódzkiego, Sektora Podlaskiego, Presektora Ukraińskiego oraz ekip na Łotwie.

Chwała Panu za kierowanie do naszego ruchu nowych małżeństw oraz za otwarte serca małżeństw w Ruchu na przyjmowanie posług!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z powołania Sektora Mazowieckiego D.

para odpowiedzialna Regionu 2

Beata i Marcin Pińkowscy

Spotkania online ekip

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym razem z Kasią i Markiem Rymszami z trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) dzielimy się doświadczeniami ze spotkań ekip online.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Komunia duchowa – ks. Wojciech Sadłoń SAC

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi doradcy duchowego trzeciej ekipy warszawskiej (W3A) na temat komunii duchowej, adoracji duchowej oraz komunii pragnień. Gorąco dziękujemy ks. Wojciechowi, że zechciał odpowiedzieć na naszą prośbę i nagrać dla Equipes Notre-Dame ten film.

 

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

Wielkopostny dzień skupienia – Sektor Mazowiecki B

W sobotę 7 marca br członkowie ekip Sektora Mazowieckiego B zgromadzili się w parafii św.
Andrzeja Boboli w Markach na Wielkopostnym Dniu Skupienia. Małżeństwom towarzyszyli
Doradcy Duchowi: o. Tadeusz Suślik SchP, o. Jacek Gniadek SVD, ks. Krzysztof Kucharski, ks.
Piotr Kluk CSMA, Para Odpowiedzialna Super-Regionu Polska Europa – Środkowa Helena i
Paweł Kukołowiczowie oraz Para Odpowiedzialna Sektora Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie.
Wspólną modlitwę rozpoczęły rozważania drogi krzyżowej przygotowane przez członków ruchu
– myślą przewodnią była realizacja powołania do świętości w małżeństwie jednocząc się z drogą
Jezusa. “Naszym krzyżem w małżeństwach są nieporozumienia, trudy wychowywania dzieci,
zmagania z chorobą, zmęczenie codziennymi obowiązkami. Lecz Ty Jezu, przyjmując na swoje
ramiona krzyż, uczysz nas, że droga do celu wiedzie właśnie przez akceptację wszystkich tych
trudności. Bo celem naszego życia jest zbawienie, czyli nasza świętość”. Krocząc razem i
słuchając rozważań do poszczególnych stacji można było odczuć siłę wspólnoty i umocnić
wewnętrzną motywację do walki o mężne serce: “Miłość nigdy i nikogo nie przybija do krzyża!
Miłość od krzyża uwalnia! Święci małżonkowie i święci rodzice są radośni i wnoszą radość w
życie swoich bliskich. Także wtedy, gdy dotyka ich choroba, trudności finansowe czy inne formy
cierpienia.”
W czasie Mszy św. ks. Piotr Kluk CSMA komentując fragment Ewangelii dotyczący miłości
nieprzyjaciół podkreślił, że nasze serca na wzór Ojca Niebieskiego powinny być przepełnione
miłością do wszystkich ludzi, także wrogów. Aby osiągnąć taką postawę warto pamiętać o
trzech rzeczach: modlitwie za nieprzyjaciół, czynieniu dobra tym, którzy nam źle czynią oraz
nieodpłacaniu ciosem za cios. Mamy przebaczyć z serca, gdyż chowanie urazy to jak picie
trucizny w nadziei, że zabije naszych wrogów. Przebaczenie nie sprawia, że druga osoba staje
się niewinna, ale że my stajemy się wolni, a los bliźniego zostawiamy w Bożych rękach.
Na koniec Mszy św. jedno nowe małżeństw przyjęło Kartę, a w świątyni rozległo się radosne
“Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”. W czasie przeznaczonym na obiad odbyło się
niezamierzone umartwienie wielkopostne, gdyż w wyniku pomyłki dostawcy zamówione posiłki
nie dojechały. Wszyscy starali się to przyjąć w pogodny sposób, troszcząc się o innych i
żartując, że małżeństwa z ekip powinien cechować duch ascezy.
Para super-regionu Helena i Paweł Kukołowiczowie poprowadzili pełną konkretnych przykładów
i humoru konferencję na temat reguły życia. Podkreślili, że nie chodzi o mnożenie obowiązków,
ale o ich sprecyzowanie, aby życiem religijnym małżonków nie rządził przypadek. Reguła życia
ma być ścieżką rozwoju duchowego i łączyć się z naszym powołaniem, powinna być
wymagająca, a jednocześnie realistyczna i elastyczna. Zastanawiając się nad wyborem reguły
życia warto zadać sobie kilka pytań: – kim jestem? – jakie są moje motywy działania? – jakiego
pragnie mnie Bóg? Ważne, aby realizować regułę zarówno na poziomie woli, jak i serca oraz
korzystać ze wsparcia współmałżonka i ekipy. Po konferencji swoim świadectwem drogi i
błogosławieństwa Bożego w ruchu END podzielili się Kasia i Mariusz Kryczkowie. Przed
zakończeniem spotkania uczestnicy w mniejszych grupach podzielili się sukcesami i porażkami
w realizacji reguły życia. Po zaśpiewaniu Magnificat wszyscy rozeszli się do swoich domów, aby
się posilić oraz kochać, przebaczać i każdego dnia walczyć o świętość.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: